top of page

איור מס' 29: נר שני של חנוכה

 

איור ממוחשב בשיטת שטי וערב בגווני עיפרון

הזדמנות להתנסות בשיטת עבודה חדשה..כלומר שיטה חדשה, שמתורגמת מהציור ה"אמיתי"(קרי בעפרון על נייר) לעבודה ממוחשבת במחשב.


#אתגר_100_איורים

וככה נראה הקאבר בנר השני

bottom of page